Home
Brainspotting 1
Brainspotting 2
Dr David Grand
BÝker
Lšnkar
Kurs Oversikten
Kurs Innholdet
Veil & Sesjoner 

BSP kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet
av Norsk Psykologforening - NPF
med et antall av 21 timer.